Metody wspierające rozwój dziecka

Jesteśmy przedszkolem, które proponuje swoim wszystkim przedszkolakom metodę Treningu słuchowego Tomatisa, jako profilaktykę wspieranie rozwoju. Jest to metoda poparta badaniami naukowymi przynosząca bardzo dobre rezultaty w kształtowaniu i rozwoju mowy, koncentracji, pamięci, emocjach, nauce języków obcych i nie tylko. Ponieważ trening słuchowy wymaga wysoce specjalistycznego sprzętu i odpowiednio przeszkolonej kadry  nie jest metodą powszechnie wykorzystywaną w Polsce.  Trening słuchowy, jako metoda terapeutyczna, cieszy się uznaniem wielu specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, pedagogiki. Wykorzystywana jest w kilkuset ośrodkach na całym świecie. Klientami prof. A. A. Tomatisa byli między innymi: Ge’rard Depardieu, Maria Callas, Pavarotti. Trening słuchowy według metody prof. A.A. Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przetworzonych dźwięków, w ściśle określonym czasie, przy ustawieniu odpowiednich parametrów z wykorzystaniem wysoce specjalistycznego sprzętu. 

W naszym przedszkolu metoda dostępna jest bez dodatkowych opłat!

Proponujemy również metody:

Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju Państwa pociechom poprzez wykorzystanie w sposób nowatorski metod nauczania i wspierania rozwoju. Specjalistyczna diagnostyka umożliwi zindywidualizowanie programu dla każdego dziecka. 

 

modul diagnoza terapia