Współpraca z rodziną

Kontakt i współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem w naszej placówce. 

Chcąc maksymalnie pozytywnie oddziaływać na rozwój przedszkolaków niezwykle istotna jest wiedza o dziecku bezpośrednio pozyskana od jego rodziców. To Państwo jesteście dla nas pierwszą skarbnicą informacji o naszych przedszkolakach. Najlepiej znacie swoje pociechy, ich upodobania, zainteresowania i przyzwyczajenia. 

W naszym przedszkolu istotna jest wymiana informacji dotycząca bieżących sukcesów i problemów dzieci. Informacji można zasięgnąć u wychowawcy, pani dyrektor specjalistów.

Zależy nam na tym, aby dostosować program wspierania rozwoju do potrzeb przedszkolaków, dlatego też każde dziecko (za zgodą rodziców) jest diagnozowane przez specjalistów w wybranych zakresach. Wyniki omawiane są podczas indywidualnych konsultacji (szczególnie dotyczy to innowacyjnych metod pracy).

Aby lepiej zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania przedszkola organizujemy:

  • ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI I DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA, w czasie których dowiecie się Państwo o najistotniejszych kwestiach dotyczących funkcjonowania przedszkola w danym roku szkolnym. 
  • DNI OTWARTE, w czasie ich trwania mają Państwo możliwość szczegółowo porozmawiać z wychowawcą i specjalistami na temat zachowania dziecka, postępu w nauce, predyspozycji, talentów lub też innych aspektach.
  • ZAJĘCIA OTWARTE, które pozwalają Państwu obserwować dzieci, ich wychowawców, nauczycieli i instruktorów podczas zajęć.
  • INDYWIDUALNE KONSULTACJE, podczas których wychowawca lub specjaliści omówią zarówno nurtujące problemy, jak również postępy. 
  • CODZIENNIE przyprowadzając lub odbierając Dziecko z przedszkola, mogą  również Państwo porozmawiać z Wychowawcą na temat pobytu w przedszkolu danego dnia.

Jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie mailowym. Wszystkie aktualne informacje umieszczane są na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w przedszkolu.

Współpracę z rodzicami traktujemy priorytetowo.

modul diagnoza terapia