Czytamy dzieciom

Mama Mariki czyta dzieciom w Przedszkolu

WIĘCEJ NIŻ 20 MINUT DZIENNIE CODZIENNIE.

Przedszkole "Wyspa" dbając o prawidłowy rozwój mowy, słownictwa, uwagi słuchowej, wyobraźni organizuje codziennie zajęcia „książka moim przyjacielem”. 

Dużym zainteresowaniem w naszym Przedszkolu cieszą się zajęcia podczas których rodzice czytają dzieciom książki.  Przedszkolaki są dumne, że to ich mama lub tata będą gośćmi w przedszkolu, natomiast rodzice mają okazję obserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej, bliżej poznać jego przyjaciół i wychowawców.

(…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania.(…)

Korzyści językowe i umysłowe z głośnego czytania są nie do przecenienia. 

Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…) 

 Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska "Wychowanie przez czytanie" 

Mama Małgosi czyta dzieciom w Przedszkolu

 

modul diagnoza terapia