Język Angielski

Zajęcia języka angielskiego w Naszym Przedszkolu odbywają się codziennie.

Dziecko rodząc się jest gotowe do nauki każdego języka na świecie. W trakcie pierwszych lat życia słuchając głosu osób, z którymi przebywa na co dzień, nabywa umiejętności odbioru częstotliwości danego języka. Powoduje to, iż najlepiej rozpoznaje częstotliwości języka ojczystego.

Codziennie prowadzone zajęcia języka angielskiego w Naszym Przedszkolu umożliwią dzieciom od najmłodszych lat osłuchanie się z jego częstotliwościami.

TRZY RAZY W TYGODNIU

Zajęcia dydaktyczne

DWA RAZY W TYGODNIU

Język angielski podczas swobodnej zabawy oraz innych czynności życia codziennego .

ZABAWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

zajecia jezyk angielski przedszkole wyspa bialystok 2Oprócz zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom kontakt z językiem angielskim podczas swobodnej zabawy, spożywania posiłków oraz zabiegów higienicznych. Przedszkolaki słuchają również bajek oraz opowiadań czytanych w języku angielskim, grają w gry planszowe itp. Takie sytuacje sprawiają, iż dziecko w naturalny sposób poznaje nowy język.

Podczas swobodnej zabawy nauczyciel zwraca się do dzieci tylko w języku angielskim, używając krótkich i zrozumiałych wyrażeń, które dzieci szybko zapamiętują i utrwalają. Dzieci przyswajają język w naturalny sposób oraz bez większego wysiłku. 

 

REALIZUJEMY AUTORSKI PROJEKT "KOŁO PLASTYCZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIm"

koło plastyczne z angielskim 3 R

W CZASIE ZAJĘĆ WYKORZYSTUJEMY MONITOR INTERAKTYWNY

 

 

NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH PRZYSPIESZA:

Stosujemy metodę - TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA -  znacznie stymulującą naukę języków obcych.

Często zastanawiamy się, dlaczego nauka języków obcych przychodzi nam z takim trudem. Może nie posiadamy zdolności językowych. Poszukujemy różnych metod, aby proces ten usprawnić i przyspieszyć. Okazuje się, iż przyczyna takiej sytuacji może mieć zupełnie inne podłoże.

Osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym mogą mieć problemy z jego opanowaniem. „W ich mózgach nie ma właściwych odzwierciedleń dla wszystkich angielskich fonemów, ponieważ na bardzo wczesnym etapie ich doświadczenia językowego fonemy te nie zostały zakodowane w mózgu”. 

Nie słysząc dobrze częstotliwości obcego języka nie możemy ich poprawnie wymawiać  i zapamiętywać. A.  Tomatis twierdzi, że głos zawiera tylko to, co może usłyszeć ucho”.  Ponieważ nie słyszymy pewnych dźwięków nie możemy ich wymawiać w prawidłowy sposób. 

Trening uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa, który będzie dostępny dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu, pozwala poprzez odpowiednią stymulację nabyć częstotliwości, których dziecko do tej pory nie odbierało. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięków. Trening słuchowy ułatwia i przyspiesza przyswajanie danego języka obcego, poprawia płynność wypowiedzi. 

 

 

 

modul diagnoza terapia