DIAGNOZA I TERAPIA NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ

logo inppOSOBA PROWADZĄCA – Licencjonowany Terapeuta INPP Beata Witkiewicz

(informacja na stronie www.inpp.pl w zakładce Licencjonowani Terapeuci INPP)

Termin niedojrzałość neuromotoryczna odnosi się do pominięcia jakiegoś etapu rozwoju dziecka lub zatrzymania rozwoju na wczesnym jego etapie.

Według definicji INPP termin niedojrzałość neuromotoryczna oznacza występowanie zbioru przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej szóstego miesiąca życia (ostatecznie powyżej 12 m.ż.) w połączeniu z brakiem lub niedojrzałością odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół roku.

Jeżeli odruchy pierwotne nie zostaną w odpowiednim czasie zintegrowane, to mogą zakłócać rozwój równowagi, kontroli motorycznej, funkcjonowania wzroku i słuchu, koordynacji ręka-oko, umiejętności percepcyjnych i wielu innych.

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNĄ.

 

Na podstawie diagnozy dzieci u których stwierdzono NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNĄ możliwe jest rozpoczęcie terapii.

Terapia INPP polega na realizowaniu indywidualnego programu ćwiczeń, odpowiednio dobranych przez Licencjonowanego Terapeutę INPP.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchowa, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.

Ćwiczenia realizowane są w domu przez rodziców codziennie (ok. 3-7 minut). Terapeuta co 4-6 tygodni przeprowadza diagnozę dziecka i ustala program terapii. Terapia trwa minimum 12 miesięcy.

 

Metoda INPP kierowana jest do dzieci z: 

  • Dysleksją - dysgrafią - dysortografią – dyspraksją.

  • Zaburzeniami koncentracji uwagi - nadpobudliwością w tym z ADHD.

  • Spektrum Autyzmu ( w tym Zespołem Aspergera).

  • Zaburzeniami koordynacji.

  • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi.

  • Opóźnionym rozwojem mowy.

  • Radzeniem sobie z emocjami.

  • Podwyższonym działaniem stresu.

  • Z trudnościami z trzymaniem moczu.

modul diagnoza terapia