Trening słuchowy Tomatisa

Twórcą metody treningu słuchowego (stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) jest prof. Alfred A. Tomatis - wybitny francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra. Przez 50 lat prowadził on badania nad funkcjonowaniem ucha oraz jego wpływem na słyszenie, język i uczenie się. Wiele czasu poświęcił opracowaniu skomplikowanej technologii „elektronicznego ucha”, które jest imitacją ucha doskonałego. 

Twórca metody wyodrębnił słyszenie i słuchanie jako dwa odrębne procesy. Kiedy się zamyślimy nie słuchamy, tylko słyszymy. Odbieranie bodźców słuchowych odbywa się wówczas poza naszą świadomością.

 pierwsi w polsce

Słuchanie wymaga zaś skupienia i zaangażowania. Jest zależne od naszej woli i wymaga motywacji. Dzieci często sprawiają wrażenie, że są nieobecne - raz słyszą co do nich mówimy, innym razem nie.

W naszym przedszkolu po raz pierwszy w Polsce wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania z tego rodzaju zajęć. Pomogą one zdecydowanie w dalszym życiu naszych skarbów. Wpłyną pozytywnie na koncentrację, rozwój mowy, kreatywności, pamięć, motywację do działania, radzenie sobie z emocjami a tym samym kontakty rówieśnicze. Badania naukowe wskazują, iż metoda w 50% przyspiesza naukę języków obcych. Tak duży zakres wpływu nie jest żadną magią, tylko wynika z fizjologii  narządu słuchu. To słuch w 90 % pobudza nasz organizm do działania. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy nie mieli w tym zakresie problemów. 

Na słuchanie składa się nie tylko zdolność przyswajania informacji z otoczenia, ale także umiejętność ich filtrowania, czyli eliminacji tych bodźców, które są dla nas w danej chwili zbędne i nieistotne. Większość z nas potrafi w różnym stopniu skupić się na wykonanym zadaniu i nie słuchać docierających z zewnątrz dźwięków.  Jest to umiejętność bardzo ważna między innymi w szkole. Zdolność tą określamy mianem uwagi słuchowej. Gdy jest ona zaburzona dziecko postrzegane może być jako niegrzeczne. Jego zachowanie nie wynika ze złej woli. Jest efektem braku umiejętności radzenia sobie z natłokiem docierających do niego w każdej chwili bodźców z otoczenia. 

tomatis a mowa

Słuch odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się dziecka. Aby dobrze słuchać ucho musi być zdolne do prawidłowej integracji i analizy dźwięków. Czytanie i pisanie wymaga skojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem w krótkim czasie. Jeżeli występują problemy z rozróżnianiem dźwięków, czynności te stają się niemożliwe do realizacji. Naukowcy wskazują, iż właściwe przetwarzanie bodźców słuchowych odgrywa kluczową rolę w procesie nauki czytania. 

Proponując w przedszkolu trening słuchowy  dzieciom chcemy ułatwić im start w dalszym życiu, zarówno w szkole jak i kontaktach międzyludzkich.

 

modul diagnoza terapia