Wspieranie rozwoju dzieci

pedagog specjalny small psycholog small logopeda small

Jednym z priorytetów pracy przedszkola jest wspieranie rozwoju dzieci. W ramach naszej pracy realizowane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Oferujemy dzieciom pomoc specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami (spectrum autyzmu, afazja, opóźnienia rozwojowe, itp.). Oferta przedszkola w tym zakresie jest zindywidualizowana i uzależniona od potrzeb dzieci.

Obejmuje między innymi:

 • Zajęcia indywidualne (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej).

 • Wspieranie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej (realizacja indywidualnych celów podczas zajęć zorganizowanych oraz swobodnej aktywności – psycholog, pedagog specjalny).

 • Zajęcia socjoterapeutyczne „Poznajemy emocje” prowadzone przez psychologa w kilkuosobowych grupach.

 • Zajęcia psychologa w grupie przedszkolnej.

 • Diagnoza i terapia niedojrzałości neuromotorycznej (Sally Goddard Blythe).

 • Trening Słuchowy A. Tomatisa.

 • Play Attention – zajęcia terapeutyczne wpływające na poprawę koncentracji uwagi.

 • Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem aparatu do rozwoju mowy.

 • Terapia ręki w pracy pedagogicznej z dzieckiem.

 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych.

 • Zajęcia logopedyczne.

 • Zajęcia logorytmiczne.

Realizacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - KONTAKT – PSYCHOLOG Joanna Owłasiuk tel.885801500

(poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00).

modul diagnoza terapia