PEDAGOG SPECJALNY

 

PRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO

pedagog specjalny

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 

  • współtworzenie i realizacja indywidualnego programu terapeutycznego,
  • konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka,
  • udzielanie rodzicom dziecka wskazówek, instruktażu dotyczącego pracy w domu.

 

PRACA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ:

 

  • wspomaganie dziecka w czasie zajęć grupowych-w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz w procesie ich generalizacji,
  • nauka właściwego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych- nauka zabawy, rozwijanie umiejętności komunikacji,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka- prezentowanie mocnych stron dziecka na forum grupy, rozwijanie zainteresowań,
  • w zależności od potrzeb dziecka-wprowadzanie i kontynuacja indywidualnego systemu wzmocnień.

modul diagnoza terapia