LOGOPEDA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Praca indywidualna:logopeda small

  • prowadzenie diagnozy sfery językowej i komunikacyjnej dziecka w czasie badania indywidualnego oraz obserwacji zachowań komunikacyjnych w grupie przedszkolnej, a także informacji uzyskanych od rodziców (wywiad),
  • dostosowywanie terapii logopedycznej do indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o atrakcyjne gry i zabawy (artykulacja, nauka prawidłowego przełykania, rozbudowa słownictwa, dialogi, narracja, ćwiczenia rozwijające słuch dziecka, itp.),
  • ścisła współpraca z rodzicami (możliwość udziału w zajęciach lub regularne konsultacje).

Praca w grupie:

  • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój językowy dzieci – logorytmika,
  • prowadzenie badań przesiewowych, pod kątem wczesnego rozpoznania wad wymowy.

modul diagnoza terapia