Rozwój mowy

Nasze przedszkole, stosuje trening słuchowy Tomatisa, jako profilaktykę rozwoju przedszkolaków. Jest to metoda znana na świecie ponad 50 lat. Opracował ją i wprowadził francuski otolaryngolog prof. Alfred Tomatis

Uczony na podstawie prowadzonych badań udowodnił, że ucho nowonarodzonego dziecka otwiera się na dźwięki stopniowo. Rozpoczyna się długi proces uczenia języka mówionego, na co ma wpływ wiele często niezależnych od nas czynników np. zapalenie ucha, przewlekły katar, przerośnięty migdał itd.

Tomatis w trakcie badań naukowych wykazał, iż istnieje związek między słyszeniem a fonacją. Oznacza to, iż występuje zależność między słuchaniem a mową. Krtań wytwarza tylko takie dźwięki, które ucho jest w stanie odebrać. 

Trening słuchowy oferowany w naszym przedszkolu ma bezpośredni wpływ na rozwój mowy i komunikacji. 

Budowanie świadomej potrzeby słuchania jest kluczem do tworzenia komunikacji, a co za tym idzie potrzeby mówienia. Prof. A.A.Tomatis wykazał, że aby wytworzyć dźwięk, musimy go najpierw usłyszeć. Odkrycie to nazwano "efektem Tomatisa".

Dr Tomatis wykazał, iż istotną rolę w procesie słuchania odgrywa lateralizacja słuchowa.  Prawe ucho powinno być dominujące aby dobrze słuchać. Transmisja dźwięku z prawego ucha do lewej półkuli jest znacznie krótsza. Lewa półkula bezpośrednio odbiera informacje i analizuje je. Gdy lewe ucho staje się dominujące informacje docierają z opóźnieniem. Lateralizacja słuchowa ma bezpośrednie znaczenie w procesie uczenia.

W czasie treningu wykorzystujemy m.in. aktywną pracę z mikrofonem. Wymaga ona bardzo aktywnego udziału dziecka. Pobudzamy w ten sposób częstotliwości mowy i stymulujemy mówienie do prawego ucha. 

 

modul diagnoza terapia