Zajęcia z logopedą

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

  • Wszystkie dzieci w przedszkolu za zgodą rodziców objęte są logopedycznymi badaniami
  • przesiewowymi.
  • Termin badań przesiewowych jest ustalany na początku roku przez Dyrektora przedszkola.
  • Na podstawie wyników badań logopedycznych, po konsultacji ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami Dyrektor ustala plan zajęć logopedycznych. Dyrektor uwzględnia możliwości organizacyjne przedszkola. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Zajęcia wspierające rozwój mowy planowo odbywają się 1 raz w tygodniu 30 minut.
  • Kwotę dopłaty do zajęć przez rodziców ustala ORGAN PROWADZĄCY.

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice nie dopłacają do zajęć.
W roku szkolnym 2020/2021 przewidziana dopłata do zajęć – 15 PLN za 1 zajęcia.

modul diagnoza terapia