RYTMIKA

ZAJĘCIA RYTMIKI W NASZYM PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ RAZ W TYGODNIU Z WYKORZYSTANIEM PIANINA
Prowadzi je nauczyciel rytmiki i muzykoterapeuta Renata Zbierajewska.

RYTMIKA stanowi centrum metody Emila Jaques - Dalcroze'a i polega
na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody
jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka staje się bodźcem do ruchu i jego
inspiracją. Ruch powinien być następstwem muzyki i wywołanego nią stanu
emocjonalnego .
Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną
z muzyką. Pierwszym jej etapem jest rozwijanie u dzieci koordynacji
słuchowo - ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe,
poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie
umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, metrum itp.

Każde dziecko "nosi w sobie" muzykę spontaniczną, ma potrzebę zabawy, śpiewu, gry, tańca i tworzenia własnych śpiewanek. W okresie od 2 do 6 roku życia śpiew i muzyka są ściśle powiązane z zabawą ruchową. Dzieci chętnie nucą, bawią się i tańczą przy muzyce. Stąd zajęcia umuzykalniające inaczej też zwane rytmiką są w przedszkolu nieodzowne. Wynikają one również z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17)
Celem zajęć rytmiki jest rozwój zdolności oraz zainteresowań muzycznych dziecka, a także ogólny rozwój dziecka przez muzykę. Dzieci poznają muzykę poprzez zabawę. Są to m.in. zabawy:
- orientacyjne - porządkowe
- wyrabiające poczucie rytmu i tempa
- rozwijające inwencję twórczą dziecka (w zakresie ćwiczeń ruchowych oraz słowno – muzycznych)
- zabawy słuchowo-głosowe
- muzykowanie na instrumentach perkusyjnych
- zabawy taneczne

modul diagnoza terapia