Idea sensoplastyki

Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Istotą zajęć jest wykorzystanie w twórczym procesie produktów spożywczych używanych do tworzenia farb i mas plastycznych. Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej  tym łatwiej nam się myśli, sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Dzięki wprowadzeniu działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Zajęcia sensoplastyczne stymulują u dzieci nabywanie świadomości własnego ciała, jego granic oraz orientacji w przestrzeni.

Główne zasady sensoplastyki:

1. Używa my wyłącznie produktów spożywczych

2. Stwarzamy warunki do samodzielnego działania

3. Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy

4. Szanujemy wizerunek dziecka

5. BRUDZIMY SIĘ!!!!!!!

SENSOPLASTYKA® 

 

modul diagnoza terapia