Koło Teatralne

Działalność teatralna rozwija wyobraźnię, uczy wyrażenia emocji i pozwala realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Dzięki takim zabawom przedszkolak poznaje samego siebie, swoje możliwości, oswaja się z innymi, nabiera zaufania do nauczyciela i rówieśników. Przedszkolny teatrzyk zdecydowanie pomaga dzieciom polubić przedszkole. Daje możliwości kreowania „tu” i „teraz”, pełnej improwizacji, spontaniczności, odkrywa wewnętrzny świat i potrzeby dziecka, uczy rozróżnienia świata na realny i fikcyjny. Umożliwia przedszkolakom wyrażanie takich emocji jak: strach, złość, zmieszanie, smutek i radość. Zajęcia teatralne uczą ponadto współpracy i komunikacji z innymi, rozwijają pamięć i kształtują poprawną wymowę. Są też znakomitą szansą na wyciszenie niepożądanych zachowań, uczą pokory, panowania nad sobą i cierpliwości. Oddziaływają na rozwój osobowości młodego człowieka.

modul diagnoza terapia