Mały Odkrywca

Zabawy badawcze rozwijają ciekawość poznawczą oraz zdolności logicznego myślenia dziecka. Pozwalają małym badaczom zrozumieć rzeczywistość w sposób rozważny i otwarty. Chcąc poznać otaczającą rzeczywistość, musimy jej najpierw doświadczyć. Odkrywamy świat przez zmysły. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom dostosowane do możliwości rozwojowych zajęcia, które mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej. Przy pomocy prostych ćwiczeń staramy się pokazać przedszkolakom jakie prawa rządzą nami i naszym światem. Zajęcia obejmują ciekawostki logiczno – matematyczne oraz przyrodnicze.