Koło plastyczne

Na przedszkolnej „Wyspie” organizujemy koło małego artysty. Zadaniem wychowania przedszkolnego jest rozwijanie swobodnego posługiwania się linią i plamą, kształtem i barwą. Młodzi artyści kształtują w ten sposób swoją wyobraźnię twórczą i stają się bardziej wrażliwi na zjawiska otaczającej ich rzeczywistości. Uczą się wyrażać swoje uczucia i nastroje przy pomocy różnych technik plastycznych oraz rozwijają zdolności manualne. 

„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. 
Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci dorosłych całego świata.”

STANISŁAW POPEK 

modul diagnoza terapia