KODOWANIE I PROGRAMOWANIE

Zajęcia z kodowania realizowane są we wszystkich grupach wiekowych 1 x w tygodniu.

kodowanie1Kodowanie, inaczej programowanie, to - najprościej mówiąc - pisanie kodu, który pozwoli nam uzyskać określony efekt w działaniu. Najprościej można go opisać jako kolejność poleceń, które należy wykonać, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Słowo program kojarzy się głównie z komputerami i utożsamiane jest przede wszystkim z informatyką. Nic bardziej mylnego! Programowanie jest częścią każdej sfery życia i ma początek dużo wcześniej, przed uruchomieniem komputera.

W trakcie zajęć z kodowania dzieci poznają podstawowe zagadnienia programistyczne, wykorzystując do pracy urządzenia tj. komputer, ozobot, oraz zabawy offlinowe bazujące na naturalnej aktywności dziecka i wykorzystaniu przedmiotów codziennego użytku.

kodowanie2

Na zajęciach kodowania i programowania dzieci uczą się logicznego myślenia, zasad współpracy i jednocześnie podstaw programowania. Zajęcia te mają charakter ogólnorozwojowy i wpływają pozytywnie na różne sfery funkcjonowania dziecka, a ponadto odbywają się w przyjaznej atmosferze.

kodowanie3

Programując dzieci uczą się: 

 • eksperymentowania poprzez swobodne poszukiwanie rozwiązań,
 • kreatywności i pomysłowości – rozwijając swoją wyobraźnię,
 • krytycznego podejścia do efektów pracy, dążąc do ich nieustannego udoskonalania,
 • wytrwałości i cierpliwości, czekając na efekty własnej pracy, jednocześnie rozumiejąc konieczność wkładania w nią wysiłku,
 • współpracy,
 • rozwiązywanie problemów,
 • zadawanie odpowiednich pytań,
 • zbierania i porządkowania danych, określając ich rzetelność i wiarygodność,
 • abstrahowania i tworzenia modeli poprzez usuwanie zbędnych informacji,
 • tworzenia algorytmów – sekwencji, powtarzalności procedur i czynności,
 • wykrywania i diagnozowania błędów,
 • formułowania zrozumiałych komunikatów,
 • określania priorytetów i wyciągania wniosków przez rozpoznawanie błędów logicznych.

 

kodowanie4

modul diagnoza terapia