Robotyka

W NASZYM PRZEDSZKOLU prowadzone są

ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTÓW

 

ROBOTYKA to innowacyjna forma zajęć których założeniem jest nauka
konstruowania i programowania robotów. Dzieci rozwijają również umiejętność
pracy w zespole oraz kreatywnego wykorzystania własnych pomysłów. Wszystko
odbywa się w atmosferze dobrej zabawy.

Zajęcia realizowane są w najstarszej grupie co 2 tydzień przez firmę
zewnętrzną „Misja Robotyka". Wykorzystywane są zestawy LEGO WeDo w wersji
edukacyjnej stworzone przez Lego do programowania. Zestawy wyposażone są w
czujniki, silniki i mikrokontrolery.

Dzieci na każdych zajęciach budują innego robota. Programują go do
wykonywania różnych zadań. Zajęcia nie wymagają umiejętności czytania oraz
liczenia, ponieważ korzystamy z przyjaznego, kolorowego, obrazkowego
interfejsu.

Z pomocą trenerów dziecko rozwija umiejętność manualne, uczy się
kreatywnego myślenia i radzenia sobie z problemami natury technicznej. Na
zajęciach omawiane są zagadnienia takie jak: grawitacja, przekładnie zębate,
wytrzymałość konstrukcji.

robotyka

misjarobotyka.pl

modul diagnoza terapia