WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Jest stosowana z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

W Naszym Przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych realizujemy sylabową metodę wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej. Zajęcia realizowane są w atmosferze zabawy. Prowadzone są systematycznie, w małych zazwyczaj kilkuosobowych grupach przez 7-15 minut dziennie. Dzieci w prosty sposób rozwijają mowę, doświadczają czerpania radości z nauki czytania. Wykorzystywana przez nas metoda realizowana jest w ramach zajęć dodatkowych.

DODATKOWE CELE ZAJĘĆ

  • Stymulacja rozwoju w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, myślenia i pamięci.
  • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
  • Wprowadzenie nawyków czytelniczych poprzez codzienną zabawę.

Podstawowe założenia

Podstawowym założeniem metodologicznym jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nie pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji, czyli oddzielnie wymawianych (przykładowo wymawiając spółgłoskę “t”, posługujemy się sylabą “ty” lub “te”).

Poznawanie spółgłosek w sylabach jest naturalnym procesem, gdyż wyrazy zbudowane są z sylab. Umiejętność wydzielania głosek w wyrazach kształtuje się w dalszej kolejności, podczas nauki czytania i pisania.

Etapy nauki czytania sylabami

Nauka czytania sylabami naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka(od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań).

W nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną etapy są dokładnie określone:

Etap I- od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

Etap II– od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

Etap III– czytanie sylab zamkniętych

Etap IV– czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

Etap V– samodzielne czytanie tekstów

Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Nazwa – metoda symultaniczno-sekwencyjna, wskazuje na źródło metody – badania przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Prawa i lewa półkula mózgu przetwarzają wszystkie informacje według dwóch odmiennych programów. Lewa półkula mózgu przetwarza wszelkie informacje w sposób sekwencyjny– krok po kroku, analizując różnice i relacje między bodźcami. Prawa przetwarza symultanicznie (całościowo, globalnie), szukając podobieństw. Oznacza to, że lewej półkuli łatwo jest spostrzec różnicę między literą „s” i „ś” , a dla prawej półkuli to taki sam element rzeczywistości. Z tego względu niezwykle ważna jest stymulacja lewej półkuli mózgu, której praca zagrożona przez współczesną kulturę obrazu. Łatwiejsze dla dzieci jest przetwarzanie całościowe i od takich właśnie zadań rozpoczynamy, by dzieci przeżywały sukces i radość z samodzielnego wykonania zadania. Dzięki takiej strategii uczymy przyszłych uczniów kreatywności, podejmowania wyzwań edukacyjnych i budujemy pozytywną samoocenę, czyli wiarę we własne możliwości umysłowe.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda
nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Jest stosowana z
powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań
neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Daje
doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.
W Naszym Przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych realizujemy sylabową metodę
wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej. Zajęcia realizowane są w atmosferze zabawy.
Prowadzone są systematycznie, w małych zazwyczaj kilkuosobowych grupach przez 7-15 minut dziennie.
Dzieci w prosty sposób rozwijają mowę, doświadczają czerpania radości z nauki czytania.
Wykorzystywana przez nas metoda realizowana jest w ramach zajęć dodatkowych.
DODATKOWE CELE ZAJĘĆ
Stymulacja rozwoju w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki,
myślenia i pamięci.
Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
Wprowadzenie nawyków czytelniczych poprzez codzienną zabawę.
 
 
Podstawowe założenia
Podstawowym założeniem metodologicznym jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać
sylaby, a nie pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji, czyli oddzielnie
wymawianych (przykładowo wymawiając spółgłoskę “t”, posługujemy się sylabą “ty” lub “te”).
Poznawanie spółgłosek w sylabach jest naturalnym procesem, gdyż wyrazy zbudowane są z
sylab. Umiejętność wydzielania głosek w wyrazach kształtuje się w dalszej kolejności, podczas nauki
czytania i pisania.
Etapy nauki czytania sylabami
 
Nauka czytania sylabami naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka(od samogłosek, sylab, przez
 
wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań). W nauce czytania metodą symultaniczno-
sekwencyjną etapy są dokładnie określone:
 
Etap I- od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
Etap II– od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
Etap III– czytanie sylab zamkniętych
Etap IV– czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Etap V– samodzielne czytanie tekstów
Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły: powtarzanie –
 
rozumienie – nazywanie.
Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Nazwa – metoda symultaniczno-sekwencyjna, wskazuje na źródło metody – badania przetwarzania
języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Prawa i lewa półkula mózgu przetwarzają wszystkie
informacje według dwóch odmiennych programów. Lewa półkula mózgu przetwarza wszelkie informacje
w sposób sekwencyjny– krok po kroku, analizując różnice i relacje między bodźcami. Prawa przetwarza
symultanicznie (całościowo, globalnie), szukając podobieństw. Oznacza to, że lewej półkuli łatwo jest
spostrzec różnicę między literą „s” i „ś” , a dla prawej półkuli to taki sam element rzeczywistości. Z tego
względu niezwykle ważna jest stymulacja lewej półkuli mózgu, której praca zagrożona przez
współczesną kulturę obrazu. Łatwiejsze dla dzieci jest przetwarzanie całościowe i od takich właśnie
zadań rozpoczynamy, by dzieci przeżywały sukces
i radość z samodzielnego wykonania zadania. Dzięki takiej strategii uczymy przyszłych uczniów
kreatywności, podejmowania wyzwań edukacyjnych i budujemy pozytywną samoocenę, czyli wiarę we
własne możliwości umysłowe.

modul diagnoza terapia