Zajęcia sportowezaj sport

Na naszej przedszkolnej wyspie każdy może być „olimpijczykiem”. Przedszkole zapewnia atrakcyjne zajęcia sportowe propagujące zdrowy styl życia. Wszyscy zgodnie twierdzą, że sport do zdrowie, ale coraz częściej o tym zapominają. Nasze dzieci przestają się ruszać. Zabawy na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa zastępowana jest oglądaniem telewizji, grą na komputerze lub innymi biernymi zajęciami. Tymczasem rozwój przedszkolny powinien odbywać się głównie przez ruch. Naukowcy podkreślają, że podczas aktywności fizycznej uwalniają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Dzieci sprawne ruchowo będą odznaczały się dobrym stanem zdrowia i większą odpornością psycho-fizyczną. Skarby będą pewniejsze siebie i zadowolone ze swoich sukcesów. Ćwiczenia i zabawy ruchowe pomogą rozładowywać nadmiar energii, zniwelują negatywne emocje i uwolnią od niepotrzebnych napięć. Gry zespołowe nauczą współpracy i współdziałania w grupie. Dziecko szczęśliwe to dziecko aktywne.

modul diagnoza terapia