Zajęcia W. Sherborne

Metoda wykorzystywana będzie systematycznie w naszym przedszkolu. Dzieci ćwiczą indywidualnie, w parach a następnie całą grupą. Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się jakim jest „ język ciała”. Często zapominamy o znaczeniu tej formy naszej komunikacji z innymi. Przez uświadomienie sobie jej wartości nasz kontakt emocjonalny staje się głębszy, bardziej żywy. W życiu codziennym rezygnujemy z emocjonalności, bliskości, miękkości. Nie lubimy wyrażać naszych uczuć i emocji. 

Dzięki doświadczeniom z zajęć w przedszkolu można nauczyć się cenić bliskość drugiego człowieka. Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. W. Sherborne rozumie swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Weronika Sherborne doszła do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby. 

Po pierwsze, pragną dobrze czuć się we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni panować nad nim i „słuchać” własnego ciała. Jak również, odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Wszystkie te potrzeby, dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu. 

 

modul diagnoza terapia