Audycja muzyczna

05. 10. 2018r.(piątek)

o godz  9.50

odbędzie się audycja muzyczna

pt: „Pani Adela i swing”

 

 

Sensoplastyka- czerwiec

Ogłoszenie!

Najbliższe  zajęcia  z  Sensoplastyki® w grupie "Motylki"

odbędą się 21.06.2018 r. (czwartek)  o godz. 9.30- 10.30

Sensoplastyka- maj

Ogłoszenie!

Najbliższe zajęcia  z  Sensoplastyki® w grupie "Motylki"

odbędą się 25.05.2018 r. (piątek)  o godz. 9.30-10.30

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku - Witkiewicz Beata al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. U1, U2, U3 15-111 Białystok.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe we następujących celach:

1) W celach rekrutacji dziecka do przedszkola

2) W ramach edukacji wczesnoszkolnej dziecka.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

  1. firmy pocztowe,

  2. firma administrująca naszą stronę internetową,

  3. firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail.

  4. firma prowadząca księgowość,

  5. firmy dostarczające systemy informatycznej,

  6. firmy ubezpieczeniowe i pośrednicy ubezpieczeniowi

  7. inni autoryzowani sprzedawcy marki ,

  8. firmy administrujące sieć informatyczną,

  9. kancelaria prawna,

  10. banki, urzędy i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Administratora  umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

2) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

4. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratora , podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratora .

7. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie które kieruje Pani/Pan do Administratora .

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola niepublicznego

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia przedszkola "Wyspa Skarbów" Białystok.
Wyrażam na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej - na adres e-mail, podany w powyższym formularzu kontaktowym, informacji niezbędnych do rekrutacji
na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej - na numer telefonu, podany w powyższym formularzu kontaktowym, informacji niezbędnych do rekrutacji
POUCZENIE Udzielone zgody na kontakt mogą być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Wyślij kopię ten wiadomości także do mnie

modul diagnoza terapia