Kadra

Nowatorski projekt przedszkola wykorzystujący innowacyjne formy wspierania rozwoju dziecka został opracowany i od 2012 roku jest wdrażany w życie przez grono specjalistów z dużym doświadczeniem i odpowiednim wykształceniem (współpraca m.in. z pedadogiem-terapeutą, logopedą, psychologiem). Głównym pomysłodawcą oraz inicjatorem jest właściciel przedszkola, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci pani Beata Witkiewicz.

 WŁAŚCICIEL PRZEDSZKOLA- ORGAN PROWADZĄCY/ Pedagog, Specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Licencjonowany Terapeuta i Praktyk Metody A. A. Tomatisa oraz INPP POLSKA
Wykształcenie:
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku (1999 rok), kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.
 • Studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2001 rok), wydział: Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek: Tyflopedagogika.
 • Studium Pomocy Rodzinie z Dzieckiem Autystycznym w Białymstoku (2002 rok).
 • Studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wydział: Rewalidacji i Resocjalizacji – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.
 •  Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” prowadzony przez Małgorzatę Szurlej: Roczny Kurs Nadający Tytuł Terapeuty A. A Tomatisa / Uprawniający do prowadzenia terapii z zakresu stymulacji audio-psycho lingwistycznej metodą Alfreda A. Tomatisa.
 •  THE INSTITUTE FOR NEURO-PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGYS 2014/2016 Organizowany przez INPP POLSKA: Roczny Kurs Nadający Tytuł Licencjonowanego Terapeuty/ Uprawniający do prowadzenia diagnoz indywidualnych i terapii.
Przebieg pracy zawodowej:
 • Od 2000 roku specjalistyczne działania dotyczące diagnozy, terapii oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. 
 • Od 2010 roku prywatny gabinet prowadzący trening słuchowy A.A. Tomatisa w Białymstoku oraz inne metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.  
 • Od 2012 roku Organ zarządzający i prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Wyspa” w Białymstoku.
Ukończyłam dodatkowe kursy i szkolenia tj.
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (warsztat, Centrum Metody Krakowskiej).
 • Teoria Umysłu, Centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – wg integracji odruchów dr Sally Goddard. – Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska , szkolenie prowadzone przez Renatę Borowiecką.
 • Nowe techniki diagnozy i terapii w zaburzeniach funkcji wzrokowych i słuchowych u dzieci z dysleksją, „Dobra Kadra” Warszawa.
 • Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie poczucia tożsamości, Warszawa.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 • Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej w Warszawie prowadzony przez Małgorzatę Kargę.
 • Metody alternatywne i wspomagające komunikację językową z osobami niemówiącymi systemem znakowo-obrazkowym – PIKTOGRAMY – kurs prowadzony przez Marię Podeszewką – Mateńko (Szczecin).
 • Szkolenie z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I i II stopień – prof. Marta Bogdanowicz.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutyczno – Opiekuńczych – prowadzone przez Bożenę Kisiel i Alicję Wilkołazką.
 • Centrum Szkoleniowe KLANZA: W trzy dni dookoła świata – pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Metody aktywizujące w pracy z grupą.
 • I poziom Makaton – Program Rozwoju Komunikacji – prowadziła Bogusława Kaczmarek – międzynarodowy tutor MAKATONU.
 • Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie (drM.Grycman): Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka – Gdańsk. Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci.
 • Szkolenie dotyczące wprowadzania nowych technologii Fast For Word.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
oraz wiele innych szkoleń jak również uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.
Dyrektor Przedszkola / Oligofrenopedagog, Pedagog specjalny, Terapeuta Ręki, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego 
Wykształcenie:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną; studia licencjackie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie; studia magisterskie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi; specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; studia podyplomowe
 • Centrum Kształcenia w Warszawie 70- godzinny Kurs Nadający Tytuł Terapeuty w Zakresie Programu „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych  IMPULS- SYSTEM” /Uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii funkcji wzrokowych.
 • Centrum Kształcenia w Warszawie 160- godzinny Kurs Nadający Tytuł Terapeuty Ręki/ Uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz sprawności grafomotorycznych u dzieci, korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
Przebieg pracy zawodowej:
 • Od 2011 roku Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w różnych grupach wiekowych/ prowadzenie specjalistycznych działań dotyczących terapii oraz wspierania rozwoju.
 •  Od 2012 roku oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku.
Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.:
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Synapsis)
 • Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole),
 • Budowanie relacji w przedszkolu i szkole (szkolenie)
 • TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej ( szkolenie)
 • TUS dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera ( szkolenie)
 • TUS a praca nad emocjami ( szkolenie)
 • Trener TUS kontra rzeczywistość( szkolenie)
 • Jak rozpocząć przygodę z TUS? ( szkolenie)
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania ® (Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa)
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne (Białystok)
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne (Warszawa)
 • Wychowanie przez sztukę XXIV seminarium (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok)
 • Zabawa inspirująca rozwój (Przylądek Dobrej Nadziei)
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Białystok)
 • Wychowanie przez sztukę (wyd. Nowa Era)
 • Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka (ODM Metris)
 • Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności (Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia (MODM, Białystok)
 • Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- wiosna- lato- wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej (Klanza, Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia- rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne (MODM,Białystok)
 • Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (MODM,Białystok)
 • Matematyka użyteczna w życiu codziennym. Matematyka w święta i od święta (Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Białystok)
 • Logopedia w integracji z ruchem (MODM, Białystok),
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego)
 • Innowacja pedagogiczna- formalne oraz merytoryczne aspekty jej formułowania (MODM, Białystok)
 • Kształcenie na odległość w przedszkolu. Praktyczne sposoby realizacji nowych zdań nauczyciela (szkolenie)
 • Praca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi mobilnych dla przedszkola (Livekid)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 •  Liczne warsztaty, szkolenia WDN.
Wykształcenie:
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna.
 • Kurs Kwalifikacyjny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku z zakresu oligofrenopedagogiki.
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2004 roku wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzedzone indywidualną diagnozę możliwości dziecka, realizowane w ścisłej współpracy z jego rodziną.

Ukończyłam szkolenia, kursy tj.: 
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Synapsis)
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (warsztat, Centrum Metody Krakowskiej).
 • „Boję się mówić!-Mutyzm, fobia społeczna-diagnoza i terapia” (Poza Schematami, Warszawa)
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego).
 • Jeśli nie Zespół Aspergera, to co? (konferencja dotycząca kryteriów diagnostycznych DSM V – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Gdańsk).
 • Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością” (warsztat – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – Terapia i Diagnoza ADHD, SWPS).
 • Mapy myśli i inne kreatywne metody pracy z dzieckiem i młodzieżą z ADHD (warsztat – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – Terapia i Diagnoza ADHD, SWPS).
 • Teoria Umysłu, Centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych w modelu kognitywnym (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Trening Umiejętności Społecznych („Synapsis” Warszawa).
 • Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie się poczucia tożsamości u osób z autyzmem („Synapsis” Warszawa).
 • W trzy dni dookoła świata – pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym (Klanza Białystok).
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej (CEN Białystok).
 • Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie (drM.Grycman): Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III.
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem. Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniem autystycznym (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk).
 • Kinezjologia edukacyjna Gimnastyka mózgu autorstwa Paula i Gail Dennison (ODN Białystok).
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Gdańsk).
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
oraz wiele innych szkoleń jak również uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.
Wykształcenie:
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Specjalność – Pedagogika Integracyjna Edukacji Elementarnej; studia magisterskie.
 • Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii i Terapii Zajęciowej, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
 • Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, kierunek Terapia Zajęciowa, tryb dzienny.
 • Arteterapia i Terapia Zajęciowa w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi, WSFiZ Białystok; studia podyplomowe.
 • Studia podyplomowe z Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Szkolenie trenerskie 1 stopnia do prowadzenia zajęć metodą „Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna”.
Przebieg pracy zawodowej:
 • W 2011 roku nauczyciel w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Białymstoku.
 •  W 2012 roku prowadzenie zajęć na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego.
 • Od 2012 roku nauczyciel, logopeda w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku.
Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:
 • “Kocham czytać – wczesna nauka czytania” (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska) (Warszawa)
 • “Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne” (Białystok)
 • “Metoda Krakowska w przedszkolu” (Warszawa)
 • “Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne” (Warszawa)
 • “Wstęp do sensoplastyki, plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat”(Białystok)
 • “Logorytmika- ruch słuch słowo” (ProCentrum Warszawa)
 • “Wychowanie przez sztukę – XIV edycja seminarium dla nauczycieli” (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku)
 • “Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich” (MODM Białystok)
 • “Organizacja pracy nauczyciela w kontekście realizacji podstawy programowej” (MODM Białystok)
 • “Aktywne słuchanie muzyki” (MODM Białystok),
 • “Metoda Dobrego Startu jako sposób na stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dzieci” (MODM Białystok)
 • “Dokumentowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Tworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Programu Działań Wspierających” (CEN Białystok)
 • “Różnorodne metody i formy pracy z uczniem” (MODM Białystok)
 • “Jak napisać Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny” (CEN Białystok)
 • “Sporządzanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” (MODM Białystok)
 • “Sensodydaktyka w przedszkolu” (MODM Białystok)
 • “ABC metodyki wychowania przedszkolnego” (MODM Białystok)
 • “Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola” (MODM Białystok)
 • “Zmiany w podstawie programowej w nadchodzącym roku” (MODM Białystok)
 • “Afazja- przyczyny, diagnoza, terapia” (Białystok)
 • “PSJ- pozycja spoczynkowa języka” (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła, Białystok)
 • “Terapia sygmatyzmu bocznego” (Białystok)
 • “Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” (Białystok)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wykształcenie:
 • Studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: Filologia polska.
 • Cykl kształcenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycieli przy Uniwersytecie w Białymstoku.
 • Studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii.
 • Studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie w Białymstoku; Wydział Filologiczny.
Przebieg pracy zawodowej:
 • Od 2009 roku zatrudniona na stanowisku dziennikarz/prezenter w lokalnej rozgłośni radiowej. Redagowanie materiałów radiowych i przygotowanie ich do emisji, czytanie serwisów informacyjnych na antenie oraz prowadzenie audycji i słuchowisk.
 •  W latach 2011-2012 praca z dziećmi w różnych grupach wiekowych.
 •  Od 2012 roku nauczyciel, logopeda w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku.
 Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.: 
 • „Terapia dziecka z autyzmem”(Wrocław) Kurs
 • „Instruktor Terapii Zajęciowej” (Warszawa) Kurs
 • „ Afazja- przyczyny, diagnoza, terapia” Szkolenie
 • „LogoSensoryka” Szkolenie
 • „Oddychanie przez usta, a pionizacja języka” Szkolenie
 • Terapia sygmatyzmu bocznego (Białystok)
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania (Warszawa)
 • Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka (Białystok)
 • Diagnoza i kompleksowa terapia dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD (Białystok)
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Białystok)
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI)-diagnoza i terapia (Warszawa)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne (Białystok)
 • Metoda Krakowska w przedszkolu (Warszawa) 
 • Rozwijanie mowy dziecka w powiązaniu z ćwiczeniami logopedycznymi (Białystok)
 • Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności (Białystok)
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne (Warszawa)
 • Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- wiosna- lato- wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej (Klanza, Białystok)
 • Arteterapia (MODM, Białystok)
 • Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (UMB Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia (MODM, Białystok),
 • Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (MODM,Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia- rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne (MODM,Białystok),
 • Innowacja pedagogiczna- formalne oraz merytoryczne aspekty jej formułowania (MODM, Białystok),
 • Logopedia w integracji z ruchem (MODM Białystok),
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresu BLS (Białystok)
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia – diagnoza pedagogiczna (CEN Białystok),
 • Tworzenie środowiska przyjaznego uczniom ze spektrum autyzmu (CEN Białystok),
 • Wpływ zaburzeń ze spektrum autyzmu na proces edukacji (CEN Białystok),
 • Emisja głosu (Białystok),
 • Co prezenter wiedzieć powinien, zanim zapali się czerwona lampka (Białystok),
 • Animacje radiowe (Białystok),
 • Formatowanie muzyczne radia (Białystok),
oraz inne warsztaty i konferencje.
Wykształcenie:
 
 • Logopedia z Fonoaudiologią studia I Stopnia- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 • Pedagogika Specjalność Logopedia studia II stopnia (w trakcie)- Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie.

 Przebieg pracy zawodowej:

 • Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach ogólnodostępnych i przedszkolu terapeutycznym. 

 Ukończyłam dodatkowe kursy i szkolenia tj.:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z Autyzmem. Magdalena Tarnawska, Białystok.
 • Terapia małego dziecka z ASD- Joanna Pałasz, Warszawa
 • Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej- masaż logopedyczny, ćwiczenia języka, warg, połykanie.
 • PECS Poziom I.
 • Werbogesty- Od gestu do słowa i bedzie rozmowa. Agata Bojarska
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień. Diagnoza-terapia-masaż.
 • Procentrum, Warszawa 
 • Zespół Aspergera strategie pracy terapeutycznej.
 • Zabawy indywidualne i grupowe kamieniem milowym w rozwoju komunikacji u dzieci z ASD.
 • Trening jedzenia. Fundacja Pomoc Autyzm.
 • Autyzm w praktyce logopedycznej- wskazówki do diagnozy i terapii.
 • AAC- Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji. 
 • SMURF strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów. Danuta Pluta-Wojciechowska, Warszawa
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Synapsis,
 • Praksja oralna i kinestezja artykulacyjna. Główne trudności i postępowanie terapeutyczne. 
 • Opóźniony rozwój mowy- rozwiazania praktyczne. Aleksandra Rosińska 
 • Uczeń ze spektrum Autyzmu na zajęciach rewalidacyjnych u logopedy.
 •  Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej.
 •  Analiza złożonych przypadków logopedycznych- diagnoza i postępowanie terapeutyczne. Katarzyna Szłapa
 •  Terapia dziecka w wieku przedszkolnym z niedokształceniem mowy o typie afazji (afazja motoryczna),
 • Logorytmika- Ruch Słuch Słowo. Procentrum. Warszawa
 • Diagnoza logopedyczna w przedszkolu,
 • Terapia logopedyczna w przedszkolu,
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami neurologopedii. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych wad wymowy z elementami neurologopedii. Opóźniony rozwój mowy czy może afazja. Diagnoza ORM i afazji z uwzględnieniem stymulacji lewej półkuli mózgu. 
 • Seplenienie boczne- diagnoza i metody korekcji,
 • Rotacyzm- metodyka postępowania logopedycznego,
 • Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka,
 • Seplenienie międzyzębowe- diagnoza, metody korekcji i terapia,
 • Mowa bezdźwięczna- metodyka postępowania logopedycznego.

 

Wykształcenie:
 • Uczelnia Nauk Społecznych, Łódź, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe.
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, specjalność: oligofrenopedagogika, studia podyplomowe.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, studia magisterskie.
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2013 roku prowadzenie urodzin oraz animacja czasu wolnego dla dzieci: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne oraz specjalne animacje dostosowane do rodzaju organizowanej uroczystości.
Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.:
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Synapsis),
 • Co robić gdy dziecko ma problemy sensoryczne? (Synapsis),
 • Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną marginalizowaną (Szansa),
 • Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (MODM),
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania  (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne (Istopień – CEN),
 • Gry i zabawy twórcze rozwijające umiejętności językowe uczniów klas początkowych (MODM Białystok),
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? – rola komunikacji w pracy z dzieckiem młodszym (CPSD Sopot),
 • Wiosenne prace plastyczne (MODM),
 • Całościowe zaburzenia rozwoju – kurs doskonalący (MODM),
 • Metodyka zajęć ruchowych w przedszkolu (MODM),
 • Matematyka Najmłodszego Przedszkolaka (MODM),
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu (Warszawa),
 • XVIII edycja warsztatów Wychowanie przez Sztukę „KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk” (Białystok),
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną, studia licencjackie.
 •  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Przedszkolna, studia magisterskie.
 •  Uczelnia Nauk Społecznych, Łódź, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 2010 – 2011 pomoc nauczyciela w przedszkolu publicznym, w latach 2011- 2013 nauczyciel – wychowawca w przedszkolu niepublicznym. 

Od 2014 – nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu Wyspa w Białymstoku.

 • Kurs Pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy dzieciom
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 •  Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne (I stopień – CEN),
 • ADHD – jak rozpoznać, jak pomagać
 • Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia
 • Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem żeby nas słuchały
 •  Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych
 • Motywująca pochwała, konstruktywn krytyka (w pracy nauczyciela, pedagoda i terapeuty)
 • Myślenie krytyczne jako niezbędna kompetencja XVI wiek
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Wykształcenie:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Filologia polska, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego i wiedzy o kulturze, studia licencjackie.
 •  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie.
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe.
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych (Filia ISP w Białymstoku), Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe
Przebieg pracy zawodowej:
Nauczyciel, pedagog specjalny w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku
Ukończyłam kursy, szkolenia, tj.:
 • “Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • “Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne”
 • “Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym” 
 • Kurs pierwszej pomocy
 • “Jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując do tego sprawdzone techniki  ruchowe i taneczne” 
 • “Komunikacja z rodzicami – najważniejsze aspekty w budowaniu dobrej relacji nauczyciel-rodzic”
 • “Trudny uczeń – Jak sobie z nim poradzić? Praktyczne metody i triki” 
 •  “ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka”
 • “Wprowadzenie do zagadnień związanych z etiologią, systematyką i objawami autystycznymi”
 • “Asertywność w pracy nauczyciela” 
 • “Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej” 
 • “Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka (w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty) 
 •  Warsztaty Trelelele ukulele “Piosenki na dwa akordy” (Akademia Bambidu)
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Wykształcenie:
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika Rewalidacyjna, studia magisterskie
 • Instytut Studiów Podyplomowych w Białymstoku, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe
Przebieg pracy zawodowej:
 • Od 2011 roku, pracuję w zawodzie pedagoga specjalnego oraz terapeuty integracji sensorycznej. Doświadczenie zdobywałam w szkołach, przedszkolach integracyjnych oraz Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych w Warszawie. Od 2018 roku pracuję na stanowisku pedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej “Rozwiń Skrzydła” w Białymstoku.
Ukończyłam szkolenia i kursy tj.:
 • Kurs I i II stopnia integracji sensorycznej “Promyk Słońca” we Wrocławiu
 • kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Warsztaty “Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania” prof. Jagody Cieszyńskiej (Centrum Metody Krakowskiej)
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON
 • “Diagnoza i terapia wad wymowy”
 • “Terapia neurobiologiczna”
 • Terapia ręki I i II stopień
 • Bateria testów czytania IBE
 • Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
 • Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
 • Holistyczne usprawnianie osób z wadami i zaburzeniami mowy i wymowy
 • Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego- KORP
 • Kart Oceny Gotowości Szkolnej- KOGS
 • Karta Oceny Zachowania i Emocji- KOZE
 • kurs I stopnia terapia NeuroTaktylna
 • Bilateralna Integracja Program Szkolny
 • szkolenie z treningu słuchowego Neuroflow
Wykształcenie:
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii , Kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Inter – Lingua, Studia zaoczne o specjalności – język angielski w Białymstoku.
Przebieg pracy zawodowej:
W latach 2005 – 2010 nauczyciel nauczania przedszkolnego w Londynie. W 2006-2008 roku – nauczyciel klas 1-3 w polskiej szkole sobotniej w Londynie. Od 2010 roku nauczyciel w przedszkolu samorządowym w Białymstoku.Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:
JĘZYKI OBCE :
 • 2001-2003 – The Golders Green School of English, London, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced English.
 • 2002 – University of Cambridge, First Certificate in English.
 • 2003-2004 – Lite, London Institute of Technology and English-advance English.
INNE SZKOLENIA :
 • „Zabawy ruchowe z językiem angielskim na każdą porę dnia”  MAC
 • „Wychowanie przez sztukę” – XXVIII seminarium dla nauczycieli – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku
 • „Stymulowanie kreatywnego myślenia czyli rzecz o rozwijaniu zdolności twórczych dzieci”  – MODM Białystok
 • „I love Boo – zabawy utrwalające poznane słownictwo”  – MAC
 • „Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym” – MAC
 • „I love Boo – warsztaty z I love Boo – cz.4”  – Mac
 • „Max is cold – wprowadzenie słownictwa związanego z porą roku
 • „Widzenie – rozwój, zaburzenia i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – Akademia Ćwiczę Oko
 • „I love Boo – Porozmawiajmy o emocjach – cz.6 – MAC
 • „Pozytywna Dyscyplina w edukacji przedszkolnej”  – liveKid
 • „Budowanie poczucia własnej wartości jako baza do rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym” – Klett
 • „Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu? Zespół Aspergera, spektrum autyzmu – okiem psychologa i nauczyciela” – PWN
 • „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka (w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty)” – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej” (01.04.2020) – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „Be happy – nowy cykl do nauki języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej”  – MAC
 • „How to use Classroom Presentation Tools for virtual learning”  – Oxford University Press
 • „Out of the box III – in the house edition. Język angielski dla przedszkolaków”  – Nowa Era
 • „Jak mówić do młodych ze spektrum żeby słuchali? – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia” – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „ADHD – jak rozpoznać, jak pomagać?”  – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „Zaburzenia mowy u dzieci – profilaktyka i terapia logopedyczna”  – liveKid
 • „Wyzwania nauczyciela przedszkolnego w nauce języka angielskiego on-line” – Flip Fliop Edu
 • „Oxford Poland Online Coference – be closer to new trends in teaching” – Oxford University Press
 • „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych? – Strefa Wsparcia Pedagoga
 • „Coś z niczego, czyli jak być kreatywnym nauczycielem edukacji przedszkolnej”  – Samsung Cyfroffy Kontakt
 • „Zabawy ruchowe z językiem angielskim na każdą porę dnia” – MAC
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego).
 • I ty możesz uratować życie – kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Wychowanie przez sztukę – Jesienne fascynacje artystyczne.
 • Bajkoterapia – rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.
 • Diagnoza – jak poznać kompetencje ucznia i monitorować jego rozwój w kluczowych obszarach.
 • Kurs ratowania życia (Londyn 2008).
 • Ochrona dziecka (Londyn 2005).
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym (Londyn 2009).
 • Zasady Żywieniowe (Londyn 2009).
 • Pediatryczny kurs pierwszej pomocy (Londyn 2007).

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia II stopnia, Pedagogika wczesnoszkolna.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia I stopnia, Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową

Przebieg pracy zawodowej:
Od roku 2014 nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Gródku. Od 2016 roku nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 w Białymstoku. Od 2019 roku nauczyciel w Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku.

Ukończyłam Kursy, szkolenia, tj.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Kurs I stopnia Eduko,
 • Logorytmika dla smyka Cognitus,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania Centrum Metody Krakowskiej,
 • Matematyka Sensoryczna,
 • „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”-szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe, Edusence,
 • Piosenka i Ruch wg Marii Tomaszewskiej Edumuz,
 • Matematyka w przedszkolu – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym CEN,
 • Myślenie krytyczne jai niezbędna kompetencja XXI w. Nowa Era,
 • Afazja – przyczyny, diagnoza Strefa Wsparcia Pedagoga,
 • ADHD – jak rozpoznać jak pomagać Strefa Wsparcia Pedagoga,
 • „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”-szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe, Edusence,
 • Warsztaty jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując techniki ruchowe i taneczne,
 • „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”- warsztat metodyczny,
 • LEGO EV3 – szkolenie, programowanie robotów,
 • „Emocje w życiu przedszkolaka, czyli jak mam nazwać to co czuję?”- szkolenie,
 • „Wesołe stopy – zabawy zapobiegające płaskostopiu” – szkolenie,
 • Opinia nauczyciela o dziecku na potrzeby diagnozy- co obserwować, jak pisać?,
 • XV Edycja Warsztatów wychowania przez sztukę Filia Uniwersytety Muzycznego w Białymstoku – „Muzyka jest wszędzie”,
 • „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN,
 • „Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza,
 • Integracja dla edukacji – wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej – konferencja,
 • Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat umiejętności,
 • „Ocenienie kształtujące jako szkolny dialog” – szkolenie,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – WDN,
 • Skuteczna komunikacja w szkole – WDN,
 • „Jak przygotować dziecko do szkoły” – szkolenie,
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – kurs,
 • „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs, MODM Białystok,
 • „Wykorzystanie klocków Lego w edukacji dzieci przedszkolnych” – programowanie robotów – szkolenie.
Wykształcenie:
 • Państwowe Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, tytuł zawodowy – plastyk.
 • Uniwersytet w Białymstoku, wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Początkową, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna, studia magisterskie.

Przebieg pracy zawodowej:


Od 2011 roku animator zabaw w centrum zabaw dziecięcych. Od roku 2012 pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego, od roku 2014 nauczyciel wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Białymstoku. Od 2016 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku.

Ukończyłam kursy, szkolenia, tj.:

 • „Kocham czytać – wczesna nauka czytania” (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” (Centrum Metody Krakowskiej, Lublin),
 • „ Logorytmika – ruch, słuch, słowo” (Procentrum, Białystok),
 • „Rytm – ruch – mowa czyli zabawy logorytmiczne na cztery pory roku” (Metris, Białystok),
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne” (warsztat I stopnia-25godzin) (Pracownia Psychologiczna Konstrukt, Białystok),
 • „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cele, zadania i wyzwanie wspólczesnej edykacji.” (Nowa Era, Białystok),
 • „ Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss” (Iskra, Lublin),
 • „Kolorowy start, czyli jak wspierać rozwój dziecka” (MAC, Białystok),
 • „Wesołe stopy – zabawy zapobiegające płaskostopiu” – szkolenie (MODM Białystok)
 • „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs, MODM Białystok,
 • „Jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując do tego sprawdzone techniki ruchowe i taneczne” (Paaro, Białystok),
 • „ Instrumenty perkusyjne w edukacji dziecka” (Metris, Białystok),
 • „Kraina muzyki” (szkolenie dla nauczycieli, Białystok),
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (kurs, Białystok).
 • Szkolenie pt.: “ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka.” (ASTRA S.A.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kurs e-learning dla profesjonalistów (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
 • Warsztaty Trelelele ukulele “Piosenki na dwa akordy” dla rodziców i nauczycieli (Akademia Bambidu)
 • Szkolenie Matematyka Sensoryczna (organizator Edumuz)
 • Matematyka w przedszkolu – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (CEN)
 • Piosenka i Ruch według Marii Tomaszewskiej (Edumuz)
 • XV Edycja Warsztatów wychowania przez sztukę Filia Uniwersytety Muzycznego w Białymstoku – „Muzyka jest wszędzie”
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Wykształcenie:
 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii (2011 rok); specjalność – pedagogika integracyjna edukacji elementarnej.
 • Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii i terapii zajęciowej (2011 – 2013).
 • Arteterapia i Terapia Zajęciowa w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi, WSFiZ Białystok (2014 rok) – studia podyplomowe.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku – 2018).
 • Szkolenie trenerskie I stopnia do prowadzenia zajęć metodą Sensoplastyka® ( Inkubator Inspiracji – Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju)
Przebieg pracy zawodowej:
W latach 2011 – 2012 nauczyciel – wychowawca oddziału przedszkolnego dzieci 6 – letnich w Szkole Podstawowej. Od 2012 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu “Wyspa” w Białymstoku. 

Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:
 • Konferencja „Kocham czytać – wczesna nauka czytania” (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® prof. zw. dr hab Jagody Cieszyńskiej (Centrum Metody Krakowskiej),
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss (Instytucja Szkoleniowa ISKRA),
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Edukacja prozdrowtona rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),
 • Wspomaganie rozwoju umiejętności matematycznych dzieci 3 i 4 – letnich (MODM Białystok),
 • Koncepcja edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – zastosowanie w grupie dzieci 5 – letnich (MODM Białystok),
 • „Dogonić własne marzenia. Wprowadzenie do pedagogiki fascynacji” (Centrum Szkoleniowe KLANZA),
 • „Metody diagnozowania gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich” (MODM Białystok),
 • „Jak określić potrzeby ucznia zaniedbanego środowiskowo w zakresie rodzaju pomocy i wsparcia” (CEN Białystok),
 • „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w kl. I – III” (MODM),
 • „Różnorodne metody i formy pracy z uczniem” (MODM),
 • „Sporządzanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” (MODM),
 • Wychowanie przez sztukę – XIII, XIV, XVIII, XXI, XXIII, XXIV edycja seminarium dla nauczycieli (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku) i wiele innych.
oraz inne szkolenia w ramach WDN.
Wykształcenie:
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie.
  Przebieg pracy zawodowej:
  Praktyki zawodowe w szkole podstawowej oraz przedszkolu publicznym. W latach 2016 – 2017 pomoc nauczyciela w przedszkolu niepublicznym. Od 2018 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa” w Białymstoku. Konferencje i warsztaty wzbogacające warsztat pracy.
Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, studia II stopnia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, studia I stopnia, Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną;
Przebieg pracy zawodowej:
 • Od roku 2017 nauczyciel wychowania przedszkolnego w Elastycznym Przedszkolu przy WSE w Białymstoku “Orzełek”. Od roku 2019 nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu “Wyspa” w Białymstoku.
Ukończone szkolenia, kursy tj.:

 • “Sieć liderów ewaluacji – przedszkola: Projekt ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2018/19 (część I i II)” – MODM Białystok;
 • “Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa” – MAC;
 • „Rozwijanie kompetencji emocjonalnych nauczyciela – praca nad emocjami” MODM;
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Ratownictwo Medyczne – Maciej Kempa;
 • Warsztaty “Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania” prof. Jagody Cieszyńskiej (Centrum Metody Krakowskiej);
 • Szkolenie pt.: “ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka.” (ASTRA S.A.);
 • Szkolenia on-line
 • Aleksandra Skirgiełło – szkolenia, warsztaty, konferencje on-line:
 • “Spektrum autyzmu – wprowadzenie do zagadnień związanych z etiologia, systematyka i objawami autystycznego spektrum”;
 • “Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej (Wielkanocne warsztaty plastyczne);
 • “Asertywność w pracy nauczyciela”;
 • “Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty”;
 • “ADHD – jak rozpoznać, jak pomagać?”;
 • “Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia”;
 • “Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem, żeby nas słuchały?”;
 • “Uczeń ze spektrum autyzmu” – Nowa Era;
 • „Emocji mam pełen dzban” jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu muzyki. – Akademia Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej;
 • “Zaburzenia integracji sensorycznej w wieku przedszkolnym” – Famiga – Joanna Krysiak
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia licencjackie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Pedagogika Specjalna, kierunek Terapia Pedagogiczna – studia magisterskie
Przebieg pracy zawodowej:

Ukończyłam kursy i szkolenia tj:

 • Warsztaty informacyjno-praktyczne z zakresu Animacji czasu wolnego (ANIMATOR- Szkolimy Zawodowców)
 • Jak wspierać samoobsługę u dziecka ? – szkolenie online (Acentrum Szkolenia)
 • Przygotowanie ręki do funkcji pisania w ujęciu sensoryczno-motorycznym. Rola ćwiczeń aktywizujących. (Acentrum Szkolenia)
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania Centrum Metody Krakowskiej.
Grupa Motylki: Pani Wiktoria, Pani Agnieszka
Grupa Biedronki: Pani Julia, Pani Kasia
Grupa Pszczółki: Pani Wiktoria
Grupa Mróweczki: Pani Zuzanna
Klasa O: Pani Magdalena