Logorytmika

Logorytmika – to zajęcia wpływające na ogólną kondycję fizyczno – psychiczną dziecka. Pobudzają aktywność ruchową, wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Stosowane formy aktywności podczas tych zajęć to muzyka, ruch i mowa. Realizowane są one w formie zabawy.
Muzyka pobudza rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego. Poprawia także koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Dziecko uczy się dostrzegać i odbierać takie elementy muzyczne jak melodia, tempo, rytm, nastrój itp. Należy pamiętać, iż przeżycia związane z odbiorem muzyki mają bardzo duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.
Aktywizowaniu procesów mowy, podczas proponowanych w naszym przedszkolu zajęć, sprzyjają ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a szczególne znaczenie mają ćwiczenia usprawniające mięśnie narządów mowy.
Zabawy muzyczno –ruchowe kształtując ruchy całego ciała, wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mowy. Ćwiczenia logorytmiczne połączone są z wymową, muzyką i ruchem ciała.