Rytmika

Zajęcia Rytmiki realizowane są w ramach czesnego:

 • W każdej grupie wiekowej 1 x w TYGODNIU przez nauczyciela rytmiki i muzyykoterapeutę p. Renatę Zbierajewską.
RYTMIKA stanowi centrum metody Emila Jaques – Dalcroze’a i polega na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka staje się bodźcem do ruchu i jego inspiracją. Ruch powinien być następstwem muzyki i wywołanego nią stanu emocjonalnego . Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo – ruchową, ściśle powiązaną z muzyką.

Czemu służy?

 • Pierwszym etapem jest rozwijanie u dzieci koordynacji słuchowo – ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, metrum itp. Każde dziecko „nosi w sobie” muzykę spontaniczną, ma potrzebę zabawy, śpiewu, gry, tańca i tworzenia własnych śpiewanek. W okresie od 2 do 6 roku życia śpiew i muzyka są ściśle powiązane z zabawą ruchową. Dzieci chętnie nucą, bawią się i tańczą przy muzyce. Stąd zajęcia umuzykalniające inaczej też zwane rytmiką są w przedszkolu nieodzowne. Wynikają one również z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17).
 • Celem zajęć rytmiki jest rozwój zdolności oraz zainteresowań muzycznych dziecka, a także ogólny rozwój dziecka przez muzykę. Dzieci poznają muzykę poprzez zabawę. Są to m.in. zabawy:
  – orientacyjne – porządkowe,
  – wyrabiające poczucie rytmu i tempa,
  – rozwijające inwencję twórczą dziecka (w zakresie ćwiczeń ruchowych oraz słowno – muzycznych),
  – zabawy słuchowo-głosowe,
  – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych,
  – zabawy taneczne.