Zumba

 ZUMBA PAARO realizowana jest w ramach czesnego:

  • W każdej grupie wiekowej 1 x w TYGODNIU przez osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć.
Przedszkole oferuje systematyczne zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów. Taniec oraz zabawy ruchowe prowadzone przy akompaniamencie muzyki, sprzyjają rozwojowi i wszechstronnej sprawności psycho-motorycznej. Umożliwiają przedszkolakom rozładowanie negatywnych emocji, pokonanie lęków i nieśmiałości. Tańcząc dzieci wyzbywają się kompleksów i zahamowań, są spontaniczne i otwierają się na świat. 
Zajęcia taneczne w przedszkolu pozwalają rozwijać pamięć, myślenie, spostrzegawczość, uwagę, orientację przestrzenną, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Wspomagają zarówno kształcenie pamięci słuchowej, poczucie rytmu, jak również koordynację ruchów.