Diagnoza i Terapia Odruchów Metodą INPP

Terapia prowadzona jest w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem:

 • w gabinecie terapeutycznym przez Licencjonowanego Terapeutę INPP Beatę Witkiewicz (informacja na stronie www.inpp.pl w zakładce Licencjonowani Terapeuci INPP)

Komu dedykowana?

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNĄ.
 • Dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną – terapia w ramach kształcenia specjalnego,
 • Dzieci zgłoszone na prośbę Rodzica – konsultacja indywidualna

Czemu służy?

 • Jeżeli odruchy pierwotne nie zostaną w odpowiednim czasie zintegrowane, to mogą zakłócać rozwój równowagi, kontroli motorycznej,
  funkcjonowania wzroku i słuchu, koordynacji ręka-oko, umiejętności percepcyjnych i wielu innych.
 • Termin niedojrzałość neuromotoryczna odnosi się do pominięcia jakiegoś etapu rozwoju dziecka lub zatrzymania rozwoju na wczesnym jego etapie.
 • Według definicji INPP termin niedojrzałość neuromotoryczna oznacza występowanie zbioru przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej szóstego miesiąca życia (ostatecznie powyżej 12 m.ż.) w połączeniu z brakiem lub niedojrzałością odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół roku.

Jak to wygląda?

 • Terapia INPP polega na realizowaniu indywidualnego programu ćwiczeń,odpowiednio dobranych przez Licencjonowanego Terapeutę INPP.
 • Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchowa, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.
 • Ćwiczenia realizowane są w domu przez rodziców codziennie (ok. 3-7 minut). Terapeuta co 4-6 tygodni przeprowadza diagnozę dziecka i ustala program terapii. Terapia trwa minimum 12 miesięcy.

Kiedy warto?

Kiedy na podstawie diagnozy stwierdzono Niedojrzałość Neuromotoryczną. Metoda kierowana jest do dzieci z:
 
 • Dysleksją – dysgrafią – dysortografią – dyspraksją.
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi – nadpobudliwością w tym z ADHD.
 • Spektrum Autyzmu ( w tym Zespołem Aspergera).
 • Zaburzeniami koordynacji.
 • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi.
 • Opóźnionym rozwojem mowy.
 • Radzeniem sobie z emocjami.
 • Podwyższonym działaniem stresu.
 • Z trudnościami z trzymaniem moczu.