Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego oferujemy:

Dzieci w naszym przedszkolu odkrywają swoje zainteresowania. Szeroka oferta zajęć pozwala dzieciom wybrać te, które najbardziej im odpowiadają. Koła zainteresowań realizowane są zazwyczaj w małych grupach. Dzięki temu możliwe jest indywidualne podejście do każdego przedszkolaka. Wraz z doświadczaniem nowych aktywności, poznaniem upodobań, możliwości i potrzeb przedszkolaków ofertę zajęć jest rozszerzana. Niezwykle ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat odkrywało aktywności, które sprawiają mu radość ale również pokażą jego mocne strony. W ten sposób budujemy poczucie wartości młodego człowieka. W przedszkolu cyklicznie organizujemy pokaz talentów. Każde dziecko ma możliwość zaprezentować rówieśnikom i rodzinom to w czym jest najlepsze. W ten sposób budowane jest poczucie wartości dzieci, często zmienia obraz dziecka w oczach rówieśników. Natomiast dzieci, które mają problem z wystąpieniem na forum publicznym często  w małym gronie najbliższych kolegów i rodziny przełamują swoją nieśmiałość.