Judo

Zajęcia Judo realizowane są w ramach czesnego:

  • W każdej grupie wiekowej 1 x w TYGODNIU przez osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć.
Gry i zabawy ruchowe z elementami JUDO są to zajęcia skierowane do wszystkich dzieci w przedszkolu. W okresie przedszkolnym stanowi doskonałą gimnastykę korekcyjną oraz pomaga rozwijać wszechstronnie sprawność fizyczną. Zajęcia Judo rozwijają u dzieci umiejętności techniczne, wpływają na przygotowanie sprawnościowe jak również kształtują cechy psychologiczne, wolicjonalne takie jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, konsekwencję w dążeniu do celu, cierpliwość.
Judo dla najmłodszych, umożliwia rozładowanie nadmiernej energii. Wpływa na rozwój koordynacji. Zajęcia realizowane są w bezpieczny sposób, w sali z wykorzystaniem profesjonalnych mat. Eliminuje to prawdopodobieństwo występowania jakichkolwiek urazów nie ograniczając przy tym rozwoju ruchowego.
Specyfika wykonywanych ćwiczeń oraz różnorodność zabaw w dużym stopniu zwiększa zadowolenie i chęć uczestnictwa w zajęciach. Wpływa na aktywność ruchową zapewniając prawidłowy rozwój dziecku.
Zajęcia Judo wykorzystując filozofię sztuk walki kształtują umiejętność współpracy oraz szacunek do siebie i współćwiczących.

ZAJĘCIA W NASZYM PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ W SPOSÓB PROFESJONALNY PRZEZ INSTRUKTORA JUDO.