Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Zajęcia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego W.Sherborne realizowane są w ramach zajęć grupowych:

  • W każdej grupie wiekowej  przez osobę posiadającą certyfikat i posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć.
 

Co to za metoda?

  • Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się jakim jest „ język ciała”. Często zapominamy o znaczeniu tej formy naszej komunikacji z innymi. Przez uświadomienie sobie jej wartości nasz kontakt emocjonalny staje się głębszy, bardziej żywy. W życiu codziennym rezygnujemy z emocjonalności, bliskości, miękkości. Nie każdy preferuje wyrażanie swoich uczuć i emocji.

Komu dedykowana?

W ramach czesnego wszystkim Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola:

  • Grupa Dzieci 3-letnich
  • Grupa Dzieci 4-letnich
  • Grupa Dzieci 5-letnich
  • Klasa 0- Zerówka

Czemu służy?

Dzięki doświadczeniom z zajęć w przedszkolu można nauczyć się świadomości swojego ciała oraz cenić bliskość drugiego człowieka.
Weronika Sherborne doszła do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby.
  • Po pierwsze, pragną dobrze czuć się we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni panować nad nim i „słuchać” własnego ciała.
  • Jak również, odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Wszystkie te potrzeby, dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu.

Jak to wygląda?

  • Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. W. Sherborne rozumie swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego.
  • Dzieci ćwiczą indywidualnie, w parach a następnie całą grupą według określonego planu zajęć.