Realizacja podstawy programowej

W każdej grupie wiekowej na bieżący rok szkolny wybierany jest konkretny program nauczania (wraz z kartami pracy). W naszej placówce treści nauczania planowane są poprzez sporządzanie comiesięcznych planów pracy ( plany edukacyjno- wychowawcze w każdej grupie wiekowej oparte o wytyczne MEN). Codziennie realizujemy zajęcia zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego , zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17). Uczone treści są na bieżąco dobierane i dostosowywane do potrzeb rozwojowych Dzieci. Materiał dydaktyczny w razie potrzeb jest utrwalany w pracy indywidualnej z Dzieckiem.
ZE WZGLĘDU NA INDYWIDUALNE PODEJŚCIE ORAZ POTRZEBĘ ROZWIJANIA WŁASNEGO POTENCJAŁU DZIECI ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z OBSZARU MATEMATYCZNEGO ORAZ MOWY I MYŚLENIA PROWADZONE SĄ W MAŁYCH GRUPACH ( SĄ TO ZAJĘCIA DZIELONE W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ).