Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jednym z priorytetów pracy przedszkola jest wspieranie rozwoju dzieci. Czytaj więcej…

W ramach naszej pracy realizowane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Udzielamy wsparcia Dzieciom z różnego rodzaju trudnościami (w tym spectrum autyzmu, afazja, opóźnienia rozwojowe).
Dzięki pomocy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy  opracowujemy i realizujemy IPETY (Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne). 
Oferta przedszkola w tym zakresie jest zindywidualizowana i uzależniona od potrzeb dzieci. Obejmuje między innymi:
 • Wspieranie rozwoju dziecka w grupie przedszkolnej, m.in. realizacja indywidualnych celów podczas zajęć zorganizowanych oraz swobodnej aktywności – pedagog specjalny, nauczyciele  w ścisłej współpracy z pozostałymi specjalistami.
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapia integracji sensorycznej.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne „Poznajemy emocje” prowadzone przez psychologa w kilkuosobowych grupach.
 • Diagnoza i terapia odruchów Metodą INPP (Sally Goddard Blythe).
 • Trening Słuchowy A. A. Tomatisa.
 • Play Attention – zajęcia terapeutyczne wpływające na poprawę koncentracji uwagi.
 • RUCH ROZWIJAJĄCY W. SHERBORNE.
 • WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO- SEKWENCYJNĄ.
 • Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem aparatu do rozwoju mowy.
 • Terapia ręki.
 • Trening Umiejętności Społecznych.