Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem:

  •  w gabinecie terapeutycznym
  •  w grupie przedszkolnej

Zajęcia indywidualne:

  • prowadzenie diagnozy sfery językowej i komunikacyjnej dziecka w czasie badania indywidualnego oraz obserwacji zachowań komunikacyjnych w grupie przedszkolnej, a także informacji uzyskanych od rodziców (wywiad),
  • dostosowywanie terapii logopedycznej do indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o atrakcyjne gry i zabawy (artykulacja, nauka prawidłowego przełykania, rozbudowa słownictwa, dialogi, narracja, ćwiczenia rozwijające słuch dziecka, itp.),
  • ścisła współpraca z rodzicami (możliwość udziału w zajęciach lub regularne konsultacje).

Praca w grupie przedszkolnej:

  • prowadzenie 1 x w tygodniu zajęć wspomagających rozwój językowy dzieci – „Logorytmika”,
  • prowadzenie badań przesiewowych za zgodą Rodziców, pod kątem wczesnego rozpoznania wad wymowy.

Komu dedykowana?

  • Dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną – terapia w ramach kształcenia specjalnego,
  • Dzieci zgłoszone na prośbę Rodzica – po wcześniejszym ustaleniu możliwość zorganizowania terapii  w godzinach pracy przedszkola; Płatność: Zajęcia 30 minut- 35 zł (Liczba miejsc ograniczona możliwościami czasowymi i organizacyjnymi Przedszkola).