Sensoplastyka

Sensoplastyka® realizowana jest w ramach czesnego w formie zajęć grupowych:


 • W każdej grupie wiekowej 1 x w miesiącu przez osobę posiadającą certyfikat i posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć.
 • Termin i data wyznaczany jest z wyprzedzeniem i zamieszczany w ogłoszeniu na platformie Rodziców.
 

Co to za metoda?

 • W skrócie Sensoplastyka® to przede wszystkim metoda stymulująca zmysł: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku, dzięki kolorowemu brudzeniu metodę wspierania rozwoju za pomocą stymulacji sensorycznej i swobodnego procesu twórczego. Sensoplastyka to zajęcia, podczas których używa się stworzonych w trakcie zajęć przez dzieci farb i mas plastycznych na bazie produktów spożywczych. Wszystko pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje, możemy wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić.
 • Pamiętajmy, iż edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy, a to jest kluczowe w umyśle małego dziecka.

Komu dedykowana?

W ramach czesnego wszystkim Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola:

 • Grupa Dzieci 3-letnich
 • Grupa Dzieci 4-letnich
 • Grupa Dzieci 5-letnich
 • Klasa 0- Zerówka

Czemu służy?

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci, m.in.:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe,
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budując w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa,
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe.

Jak to wygląda?

 • Na zajęciach z Sensoplastyki bawimy się na podłodze. Wspólnie stworzymy ciastolinę, lampę naftową, ciecz nienewtonowską, dywan sensoryczny, żelkolinę, farbę witrażową, puchnącą farbę, piasek, gluty i wiele innych nieodkrytych dotąd mas.
 • Przynosimy ubrania na zmianę, których nie szkoda zabrudzić (nie ma ochronnych fartuszków),a przestrzeń jest zabezpieczona w ten sposób, by zabawa mogła być kreatywna i swobodna.
  Sensoplastyka to wyjątkowe zajęcia, na których nie ma złych kolorów, smaków i konsystencji. Wszystko co jest w mojej misce jest moje i tak samo wyjątkowe jak ja sam.