Integracja Sensoryczna

Terapia prowadzona jest w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem:

 • W gabinecie terapeutycznym zaopatrzonym w specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI.

Komu dydykowana?

 • Dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną – terapia w ramach kształcenia specjalnego,
 • Dzieci zgłoszone na prośbę Rodzica – po wcześniejszym ustaleniu możliwość zorganizowania terapii  w godzinach pracy przedszkola; Płatność: Zajęcia 50 minut- 70 zł ( Liczba miejsc ograniczona możliwościami czasowymi i organizacyjnymi Przedszkola).

Czemu służy?

 • Zmysł dotyku, propriocepcji oraz przedsionkowy rozwijają się i zaczynają funkcjonować już w trakcie życia płodowego i tworzą połączenia w mózgu z innymi zmysłami. W przypadku, kiedy informacje płynące z tych zmysłów docierają do mózgu w nieprawidłowy sposób, zmienione są nasze reakcje na otoczenie.
 • Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.Cele terapii wynikają z przeprowadzonej diagnozy i dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Kiedy warto?

Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy przedszkolak w ogólnym obrazie może przejawiać m.in takie symptomy jak:

 • jest niespokojny, płaczliwy, ma kłopoty z zaśnięciem, często wybudza się w nocy,
 • ma trudności z jedzeniem, być niejadkiem (wybiórczo jeść wybrane pokarmy)
 • jest niezdarny, słabo skoordynowany, ma trudności z ubieraniem się,
 • nie jest samodzielny,
 • ma problemy z utrzymaniem równowagi, często przewraca się na prostej drodze, często wpada na stojące przedmioty,
 • ma problem z koncentracją uwagi, często się rozprasza,
 • przyjmuje nieprawidłową postawę przy stoliku lub ławce – podpiera głowę, zjeżdża z krzesła,
 • jest nadruchliwy, nie może usiedzieć w jednym miejscu, często zmienia aktywności i pozycje ciała
 • uwielbia karuzelę i huśtawki lub ich unika,
 • porusza się nieadekwatnie do sytuacji – zbyt wolno lub zbyt szybko,
 • czuje się niepewnie na niestabilnym podłożu,
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłogi, np. wejść na schody,
 • nie toleruje zabiegów higienicznych np.: mycie głowy, kąpiel, obcinanie włosów, paznokci,
 • nie lubi się przytulać, nie lubi niespodziewanego dotyku lub przeciwnie nadmiernie obściskuje, dąży do mocnego kontaktu fizycznego,
 • nadmiernie zwraca uwagę na brudne dłonie, unika brudzących zabaw,
 • ma problem z zaplanowaniem ruchu, nie wie od czego zacząć wykonanie nowej czynności,
 • uwielbia ekstremalne przeżycia np. skoki na głęboką wodę, szybkie zjeżdżalnie wodne, nie zwraca uwagi na niebezpieczeństwo,
 • być niespokojny, płaczliwy, mieć kłopoty z zaśnięciem, często wybudzać się w nocy.
 • Zmysł dotyku pomaga nam w badaniu otoczenia oraz tworzeniu schematu ciała.
 • Zmysł propriocepcji odbiera wrażenia czuciowe z mięśni, ścięgien oraz powierzchni stawowych, mówi nam, w jakim położeniu znajdują się nasze części ciała.
 • Zmysł przedsionkowy informuje o położeniu głowy w przestrzeni. W połączeniu ze zmysłem wzroku, słuchu oraz węchu/smaku pozwala nam na poruszanie się oraz badanie otoczenia.