Poznajemy emocje

W  naszym przedszkolu są prowadzone systematyczne zajęcia umożliwiające poznanie emocji przez dzieci. Ma to duże znaczenie w kształtowaniu kontaktów międzyludzkich. Z uwagi na fakt, iż umiejętność identyfikacji emocji ma ogromny wpływ na życie młodego człowieka zajęcia są prowadzone przez specjalistę w małych grupach.
Kształtowanie emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotne w ich prawidłowym i harmonijnym rozwoju.
Obserwacje codziennych kontaktów między ludźmi wskazują, że wielu z nich ma problemy z określaniem, nazywaniem, wyrażaniem własnych emocji oraz panowaniem nad nimi. Dobra umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych innych, empatia wpływają pozytywnie na relacje z drugim człowiekiem. Stąd tak istotne wydaje się, aby już w przedszkolu stwarzać dzieciom warunki do rozwoju wspomnianych umiejętności radzenia sobie z własnymi a także innych emocjami.
Emocje i umiejętność współżycia z innymi w znacznej mierze wpływają na nasze sukcesy i powodzenie w nauce. Emocje wpływają na naszą motywację i wytrwałość w działaniu, decydują o umiejętności współżycia w grupie, wdrażania naszych myśli w czyn.
Dzieci, które często bywają zadowolone, radosne, chętnie rozmawiają z innymi o swoich przeżyciach, interesują się przeżyciami innych, potrafią panować nad niektórymi reakcjami emocjonalnymi – chętnie podejmują zadania powierzone przez innych, same dostrzegają problemy, ponieważ odznaczają się wiarą we własne możliwości, akceptują siebie, innych oraz ich potrzeby.
Dzieci posiadające wysoką samoocenę, pewność siebie z ufnością podejmują różne wyzwania, ponieważ wierzą w swoje zdolności i nie boją się nowych trudnych zadań.  Poziom samooceny, zdobywanie  wiedzy na temat przeżywanych emocji i uczuć przez siebie i innych ludzi oraz umiejętność kontrolowania swoich emocji pozostaje w bliskim związku z motywacją do działania. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla ich ogólnego rozwoju i prawidłowych  relacji społecznych.

Cele szczegółowe zajęć (kształcone umiejętności):

  • nauka identyfikowania emocji (na zdjęciach, innych osób, własnych),
  • nauka kojarzenia emocji z towarzyszącym im stanem psychofizycznym,
  • nauka identyfikowania emocji i ich skutków w zależności od kontekstu sytuacji,
  • nauka „radzenia sobie” z własnymi stanami emocjonalnymi w akceptowany społecznie sposób.