Trening słuchowy metodą A. A. Tomatisa

Trening słuchowy metodą A.Tomatisa realizowany jest w ramach terapii indywidualnej.

Co to za metoda?

 • Twórcą metody treningu słuchowego (stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) jest prof. Alfred A. Tomatis – wybitny francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra. Przez 50 lat prowadził on badania nad funkcjonowaniem ucha oraz jego wpływem na słyszenie, język i uczenie się. Wiele czasu poświęcił opracowaniu skomplikowanej technologii „elektronicznego ucha”, które jest imitacją ucha doskonałego. 
 • Twórca metody wyodrębnił słyszenie i słuchanie jako dwa odrębne procesy. Kiedy się zamyślimy nie słuchamy, tylko słyszymy. Odbieranie bodźców słuchowych odbywa się wówczas poza naszą świadomością.
 • Słuchanie wymaga zaś skupienia i zaangażowania. Jest zależne od naszej woli i wymaga motywacji. Dzieci często sprawiają wrażenie, że są nieobecne – raz słyszą co do nich mówimy, innym razem nie.
 • Na słuchanie składa się nie tylko zdolność przyswajania informacji z otoczenia, ale także umiejętność ich filtrowania, czyli eliminacji tych bodźców, które są dla nas w danej chwili zbędne i nieistotne. Większość z nas potrafi w różnym stopniu skupić się na wykonanym zadaniu i nie słuchać docierających z zewnątrz dźwięków.  Jest to umiejętność bardzo ważna między innymi w szkole. Zdolność tą określamy mianem uwagi słuchowej. Gdy jest ona zaburzona dziecko postrzegane może być jako niegrzeczne. Jego zachowanie nie wynika ze złej woli. Jest efektem braku umiejętności radzenia sobie z natłokiem docierających do niego w każdej chwili bodźców z otoczenia.

Komu dedykowana?

Metoda Treningu słuchowego A. Tomatisa przeznaczona jest osobom, u których stwierdza się zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym.

 • Dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną – trening w ramach kształcenia specjalnego,
 • Dzieci zgłoszone na prośbę Rodzica – konsultacja indywidualna
Dodatkowo w ramach czesnego wszystkim Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola:
 • Grupa Dzieci 3-letnich
 • Grupa Dzieci 4-letnich
 • Grupa Dzieci 5-letnich
 • Klasa 0- Zerówka

Czemu służy?

 • Słuch odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się dziecka. Aby dobrze słuchać ucho musi być zdolne do prawidłowej integracji i analizy dźwięków. Czytanie i pisanie wymaga skojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem w krótkim czasie. Jeżeli występują problemy z rozróżnianiem dźwięków, czynności te stają się niemożliwe do realizacji. Naukowcy wskazują, iż właściwe przetwarzanie bodźców słuchowych odgrywa kluczową rolę w procesie nauki czytania. 
 • Pozytywny wpływ  na koncentrację, rozwój mowy, kreatywności, pamięć, motywację do działania, radzenie sobie z emocjami a tym samym kontakty rówieśnicze.
 • Badania naukowe wskazują, iż metoda w 50% przyspiesza naukę języków obcych. Tak duży zakres wpływu nie jest żadną magią, tylko wynika z fizjologii  narządu słuchu. To słuch w 90 % pobudza nasz organizm do działania. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy nie mieli w tym zakresie problemów. 

Jak to wygląda?

 • Jako pierwsi w Polsce zaoferowaliśmy w naszym przedszkolu wszystkim dzieciom możliwość skorzystania z tego rodzaju zajęć.
 • Jest to trening słuchowy, polegający głównie na słuchaniu utworów Mozarta (na konkretnym modelu słuchawek dedykowanym tej terapii). Nie są to standardowe nagrania – utwory są filtrowane na różnych częstotliwościach.
  Jest to trening słuchowy, polegający głównie na słuchaniu utworów Mozarta (na słuchawkach). Nie jest to standardowe nagranie – utwory są filtrowane na różnych częstotliwościach.
Jest to trening słuchowy, polegający głównie na słuchaniu utworów Mozarta (na słuchawkach). Nie jest to standardowe nagranie – utwory są filtrowane na różnych częstotliwościach.

Proponując w przedszkolu trening słuchowy  dzieciom chcemy ułatwić im start w dalszym życiu, zarówno w szkole jak i kontaktach międzyludzkich.