Język angielski

Zajęcia języka angielskiego realizowane są w ramach czesnego w każdej grupie wiekowej codziennie ! 

Czemu służą?

  • Dziecko rodząc się jest gotowe do nauki każdego języka na świecie. W trakcie pierwszych lat życia słuchając głosu osób, z którymi przebywa na co dzień, nabywa umiejętności odbioru częstotliwości danego języka. Powoduje to, iż najlepiej rozpoznaje częstotliwości języka ojczystego.
  • Codziennie prowadzone zajęcia języka angielskiego w Naszym Przedszkolu umożliwią dzieciom od najmłodszych lat osłuchanie się z jego częstotliwościami.

Oferujemy:

  • 3 x W TYGODNIU -Zajęcia dydaktyczne,
  • 2 x W TYGODNIU -Język angielski podczas swobodnej zabawy oraz innych czynności życia codziennego,
  • W CZASIE ZAJĘĆ WYKORZYSTUJEMY MONITOR INTERAKTYWNY.

Zabawa w języku angielskim:

  • Oprócz zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom kontakt z językiem angielskim podczas swobodnej zabawy, spożywania posiłków oraz zabiegów higienicznych. Przedszkolaki słuchają również bajek oraz opowiadań czytanych w języku angielskim, grają w gry planszowe itp. Takie sytuacje sprawiają, iż dziecko w naturalny sposób poznaje nowy język.
  • Podczas swobodnej zabawy nauczyciel zwraca się do dzieci tylko w języku angielskim, używając krótkich i zrozumiałych wyrażeń, które dzieci szybko zapamiętują i utrwalają. Dzieci przyswajają język w naturalny sposób oraz bez większego wysiłku. 

Aby przyspieszyć naukę języków obcych:

      • Stosujemy metodę – TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA –  znacznie stymulującą naukę języków obcych.

Często zastanawiamy się, dlaczego nauka języków obcych przychodzi nam z takim trudem. Może nie posiadamy zdolności językowych. Poszukujemy różnych metod, aby proces ten usprawnić i przyspieszyć. Okazuje się, iż przyczyna takiej sytuacji może mieć zupełnie inne podłoże. Osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym mogą mieć problemy z jego opanowaniem. „W ich mózgach nie ma właściwych odzwierciedleń dla wszystkich angielskich fonemów, ponieważ na bardzo wczesnym etapie ich doświadczenia językowego fonemy te nie zostały zakodowane w mózgu”. Nie słysząc dobrze częstotliwości obcego języka nie możemy ich poprawnie wymawiać i zapamiętywać. A. Tomatis twierdzi, że głos zawiera tylko to, co może usłyszeć ucho”. Ponieważ nie słyszymy pewnych dźwięków nie możemy ich wymawiać w prawidłowy sposób. Trening uwagi słuchowej prof. A. Tomatisa, który będzie dostępny dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu, pozwala poprzez odpowiednią stymulację nabyć częstotliwości, których dziecko do tej pory nie odbierało. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięków. Trening słuchowy ułatwia i przyspiesza przyswajanie danego języka obcego, poprawia płynność wypowiedzi.